Training Praktisch Leidinggeven

Laat je medewerkers hun persoonlijke leiderschapsstijl ontwikkelen!

Horeca cursus voor leidinggevenden

Cursusduur

2 dagen (10.00 uur tot 17.00 uur)

Cursusdata

5 x per jaar

Huiswerk

2 - 4 uur

Certificaat

Praktisch Leidinggeven

Slagingspercentage

99%

Cristel Meijer - Trainer HOC
Cristel Meijer - Trainer

Een goede medewerker is niet.....

...... automatisch een goede leidinggevende. 

Een medewerker waar je tevreden over bent omdat hij het werk goed doet, loyaal is, flexibel is, goed in het team past, gasten tevreden zijn en/of omdat je deze medewerker niet kwijt wilt promoveer je tot leidinggevende. Een fantastische kans en een blijk van waardering en vertrouwen vanuit de ondernemer! 

Al snel daalt de tevredenheid, zowel vanuit jou als ondernemer en ook de medewerker heeft het minder naar zijn zin. Hoe komt dat? 

Als een medewerker promoveert naar leidinggevende krijgt hij een andere rol in de organisatie, zowel sociaal als professioneel. Hierdoor veranderen ook de verwachtingen die jij hebt en heeft deze medewerker andere kwaliteiten nodig om de leidinggevende functie goed en naar verwachting te kunnen vervullen. Als leidinggevende heb je namelijk andere vaardigheden nodig dan de vaardigheden die deze medewerker heeft als 'goede medewerker'.

Om (beginnend) leidinggevenden te ondersteunen gaan we in deze tweedaagse training met medewerkers aan de slag om hun leidinggevende vaardigheden en capaciteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen zodat ze met meer kennis, inzicht, vaardigheden en (zelf)vertrouwen succesvoller en met meer plezier leiding kunnen geven aan jouw team. 

Praktisch Leidinggeven klassikaal

Nabespreking inhouse cursus

Transitie van medewerker naar leidinggevende

De promotie naar een leidinggevende positie kan voor je medewerkers een ingewikkelde transitie zijn, met name als het gaat over de verantwoordelijkheid voor de aansturing van medewerkers. Die medewerkers waren voorheen immers vaak directe collega’s. En hoe ga je dan om met deze nieuwe verantwoordelijkheden? Tijdens de Training Praktisch Leidinggeven gaan we daar met jouw leidinggevende medewerkers mee aan de slag. 
Nabespreking inhouse cursus

Persoonlijke doelen

Voor aanvang van de training ontvangen je leidinggevende medewerkers per mail een intakeformulier om hun behoeften en persoonlijke doelen vast te stellen. Daarnaast wordt er gevraagd wat jij als ondernemer graag zou zien in de ontwikkeling van je medewerker naar leidinggevende. De trainer past de Training Praktisch Leidinggeven aan op basis van de wensen en behoeften van je leidinggevende medewerkers om zo de hoogst mogelijke effectiviteit te bereiken. 

Nabespreking inhouse cursus

Waardevolle kennis voor jouw bedrijf

Je leidinggevenden ontwikkelen zich niet alleen op persoonlijk vlak, ze doen ook kennis op die waardevol is voor jouw bedrijf. Na het volgen van deze Training Praktisch Leidinggeven kunnen je leidinggevenden beter omgaan met hun (nieuwe) verantwoordelijkheden, kunnen ze doelgericht en helder communiceren, kunnen ze medewerkers motiveren en vertrouwen geven, maar hen ook aanspreken op gedrag en omgaan met emoties bij conflicten. 

Nabespreking inhouse cursus

Entert(r)ainers

Onze trainers zijn geen saaie docenten die theorie 'doceren'. Zij zijn zich heel goed bewust dat horecamedewerkers bij uitstek 'doeners' zijn en dat je niet aan moet komen met 'droge' theoriestof. Tijdens deze training dagen onze trainers je medewerkers uit, zetten ze aan tot nadenken en tot actie. Ook worden ze tijdens de les en tussen de lessen door aan het werk gezet met opdrachten die ze direct kunnen toepassen in de praktijk.  

Nabespreking inhouse cursus

Onbezorgd opleiden

Wanneer je je leidinggevende medewerkers deel wilt laten nemen aan een klassikale Training Praktisch Leidinggeven, hoef je ze alleen maar aan te melden. Daarna verzorgen wij de rest! Wij nodigen je medewerkers uit per mail voor de trainingsdagen, sturen hen voor aanvang van de eerste trainingsdag het intakeformulier en herinneren we ze aan de trainingsdagen. Wij verstrekken het lesmateriaal en zorgen dat alles op de leslocatie goed voor ze is verzorgd.   

Ervaringen van anderen....

Een hele goede en leerzame training.


Een hele goede en leerzame training, vooral omdat de theorie meteen gekoppeld werd aan voorbeelden uit de praktijk. Sterker nog, voorbeelden uit ons bedrijfsleven. Daardoor heb ik goede handvatten gekregen om het in onze zaak door te zetten.


Daarnaast was de trainster, Cristel, enthousiast en bevlogen.


De oefeningen waren nuttig en praktisch. Voor de volgende keer zou er nog geprobeerd kunnen worden om iets dieper door te gaan op de oefeningen met de gespreksvaardigheden.


Emiel van der Werf

Prima interactie met de cursusleider


Voor de 2e maal cursus gehad van deze trainer. Charles. Prima interactie met de cursus leider. De kennis en inhoud wordt op een duidelijke wijze uitgelegd. Ook de problematiek die iedereen heeft kwam goed aanbod en ook mogelijke oplossingen werden besproken o.a. hand van gesprekstechnieken.

Ook de afsluiting van de cursus was een goede evaluatie van het begin van de cursus.


Jarig Wijma - STERTIL B.V.

Uitstekend


Vorige maand heb ik mijn 2de cursus bij jullie mogen volgen. Sociale hygiëne heb ik al in het bezit en vorige maand heb ik praktisch leidinggeven afgerond in Breda.


Twee hele leerzame dagen met een leuk klasje met veel verschillende verhalen en ervaringen. Goede lesstof en duidelijke uitleg heeft Joyce ons gegeven. Ik ben erg tevreden over de manier van lesgeven, communicatie, de stof tijdens de les en de uitvoering hier van.


Ik heb het als zeer prettig ervaren en zal zeker iedereen aanraden om via jullie cursussen te volgen. Ga zo door!

Sofie Hendriks - Pret Inn Jump B.V.

Meer reviews bekijken?

Overtuigd? Meld je medewerkers direct aan!

Investering

Praktisch Leidinggeven klassikaal

Nederlands

€ 1199,--
€ 765,-
Horecacursus in het Nederlands
Inclusief lesgeld, lesmateriaal, arrangementskosten (2 dagen), certificeringskosten, excl. BTW.

Meer informatie nodig?

Lesmateriaal

Voorbereiding

Na ontvangst van de aanmelding worden je medewerkers op dezelfde (werk)dag uitgenodigd voor deelname aan de cursus per mail.

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de eerste lesdag ontvangen je medewerkers meer informatie per mail over de training. Daarbij ontvangen ze ook een persoonlijk intakeformulier waar ze hun wensen, verwachtingen en persoonlijke doelen kunnen opstellen. Ook vragen we wat de werkgever als resultaat verwacht van de training. We verzoeken je medewerkers dit intakeformulier (tijdig) naar de trainer te versturen. De training wordt iedere keer aangepast op de persoonlijke doelen van de cursisten om zo de hoogst mogelijke effectiviteit te bereiken.

Daarnaast ontvangen je medewerkers per mail toegang tot het digitale lesmateriaal. Op de eerste lesdag wordt het lesmateriaal, het theorieboek Praktisch Leidinggeven, door de trainer aan je medewerkers (fysiek) uitgereikt. 

De kosten voor het lesmateriaal à € 40,-  zijn bij de totaalkosten inbegrepen.


Hoe lang duurt de cursus

Cursusduur

De Klassikale Training Praktisch Leidinggeven bestaat   uit 2 lesdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur

De eerste trainingsdag bestaat uit kennismaking en het uitgebreider toelichten van de persoonlijke doelstellingen. Daarna gaan we, afhankelijk van de input van de cursisten, aan de slag met verschillende onderdelen van leiderschap en leidinggevende kwaliteiten. Aan het einde van de eerste trainingsdag ontvangen je medewerkers opdrachten om direct in de praktijk mee aan de slag te gaan. 

Op de tweede trainingsdag worden de huiswerkopdrachten behandeld, worden ervaringen besproken en gedeeld, worden de verschillende onderwerpen op het gebied van leidinggeven verder uitgediept en vindt er reflectie en evaluatie plaats.  

Het lesgeld à € 570,- is bij de totaalkosten inbegrepen. 

Lesmateriaal

Cursusinhoud

Afhankelijk van de feedback van de intakeformulieren wordt het programma per cursusgroep samengesteld. Denk bij onderwerpen die aan bod (kunnen) komen aan:  

  • Welke vaardigheden en capaciteiten heeft een goede leidinggevende nodig
  • Wat is communicatie is en op welke manier kun je doelgericht en helder communiceren
  • Hoe kun je op een goede manier gesprekken voeren 
  • Hoe kun je gesprekstechnieken (door)ontwikkelen
  • Hoe kun je medewerkers aanspreken op gedrag zonder daarbij de relatie te verstoren
  • Wat is je persoonlijke gedragsstijl (DISC)
  • Wat is je persoonlijke leiderschapsstijl

Op welke locatie horecacursus

Cursuslocaties

De klassikale Training Praktisch Leidinggeven wordt georganiseerd op 5 locaties in Nederland. Alle cursuslocaties zijn hotels of congrescentra waar je medewerkers goed verzorgd worden met koffie, thee, frisdranken en een uitgebreid lunchbuffet.

Deze arrangementskosten à € 60,- per dag zijn bij de totaalkosten inbegrepen. 

Laat je leidinggevenden hun persoonlijke leiderschapsstijl ontwikkelen!

Wanneer je vandaag je medewerkers aanmeldt, ontvang je direct na aanmelding een automatische bevestiging in je e-mail. Op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.30 uur worden aanmeldingen direct verwerkt. 

Met plezier gaan we voor je aan de slag met de logistiek en organisatie zodat we jou kunnen ontzorgen!