BHV Basis Blended Learning

Leid je medewerkers nog sneller op tot BHV'er!

E-learning en cursusdag BHV basis

Cursusduur

Online & 1 cursusdag (08.30 - 16.00)

Data

2 x per maand

Locaties

51 locaties in Nederland

Examen

BHV Examen

Diploma

BHV Certificaat

Slagingspercentage

95 % - 100 %

Online en cursusdag BHV basis

Een ongeluk zit in een klein hoekje.... 

Ook op de werkvloer! Jaarlijks zijn er meer dan 200.000 bedrijfsongevallen. Heb je voldoende bekwame bedrijfshulpverleners die weten wat ze moeten doen tijdens een ongeval, ongeluk of bij onwel worden van een gast?

Tijdens de BHV Basiscursus Blended Learning, die bestaat uit een online module en 1 cursusdag, leren we je medewerkers hoe zij bij een (bedrijfs)ongeval de eerste hulp kunnen verlenen, een beginnende brand kunnen bestrijden en collega's en gasten kunnen evacueren, zodat de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden.  

BHV Basiscursus Blended Learning

Nabespreking inhouse cursus

Voldoe snel (weer) aan de eisen uit de Arbowet

Volgens artikel 15 van de Arbowet is elke werkgever of organisatie in Nederland verplicht om één of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV'ers) in dienst te hebben. Tijdens openingstijden dient er altijd minimaal 1 BHV'er aanwezig te zijn. Rekening houdend met ruime openingstijden, verlof, vakantie of afwezigheid zul je meerdere medewerkers op moeten leiden tot BHV'er. Met deze BHV Basiscursus met Veiligheidsimpuls voldoe je snel (weer) aan de eisen uit de Arbowet.
Nabespreking inhouse cursus

Weinig ruimte in je planning? Studeren in eigen tijd & tempo

Bij de Basiscursus BHV met Veiligheidsimpuls   hoef je je medewerkers slechts 1 dag vrij te plannen,  in tegenstelling tot de tweedaagse Klassikale BHV Basiscursus. Medewerkers leren het theorie gedeelte via de online module en daarmee kunnen ze zelf bepalen waar en wanneer ze studeren. Vervolgens hebben ze één cursusdag waar de focus ligt op praktisch handelen waarin de theorie uit de E-learning in de praktijk worden uitgevoerd.
Nabespreking inhouse cursus

Entert(r)ainers

Onze trainers zijn geen saaie docenten die theorie 'doceren'. Zij zijn zich heel goed bewust dat horecamedewerkers bij uitstek 'doeners' zijn en dat je niet aan moet komen met 'droge' theoriestof. De theoretische kennis wordt aan je medewerkers overgedragen en wordt afgewisseld met veel praktijkoefeningen zodat ze ook vaardig worden om ook daadwerkelijk te kunnen handelen tijdens een calamiteit. 

Nabespreking inhouse cursus

Waardevolle kennis voor jouw bedrijf

Je medewerkers behalen niet alleen het BHV Certificaat, ze doen ook kennis op die waardevol is voor jouw bedrijf. Zo leren ze de uitgangspunten van brandbestrijding en hoe een ontruiming verloopt. Hoe ze moeten alarmeren en communiceren en welke blusmiddelen ze kunnen gebruiken in verschillende situaties. Daarnaast leren ze hoe te handelen bij bij het verlenen van eerste hulp bij shock, brandwonden, verslikking of bij een bewusteloze gast of collega. Na deze BHV cursus zullen je medewerkers kritisch(er) kijken naar de mogelijke risico's in jouw organisatie wat weer de mogelijkheid biedt om je RI&E tegen 'het licht te houden' en waar nodig te updaten. 
Nabespreking inhouse cursus

Onbezorgd opleiden

Wanneer je je medewerkers deel wilt laten nemen aan een Cursus BHV Basiscursus Blended Learning, hoef je ze alleen maar aan te melden. Daarna verzorgen wij de rest! Wij nodigen je medewerkers uit per mail en per post voor de cursusdagen en het examen, versturen het lesmateriaal, herinneren ze aan de cursus en voorzien ze van belangrijke informatie. Ook zorgen wij ervoor dat ze aangemeld worden voor het BHV examen en ontvangen ze van ons het BHV Certificaat.

Overtuigd? Meld je medewerkers direct aan!

Investering

BHV Basiscursus Blended Learning

Nederlands

€ 349,50,-
€269,15
Horecacursus in het Nederlands
Inclusief lesgeld, lesmateriaal, online module, arrangementskosten, BHV examengeld., KHN ledenvoordeel, excl. BTW.

BHV Cursus Herhaling

Nederlands

€ 299,-
€ 238,-
Horecacursus in het Nederlands
Inclusief lesgeld, lesmateriaal, online module, arrangementskosten, BHV examengeld., KHN ledenvoordeel, excl. BTW.

Meer informatie nodig?

Lesmateriaal

BHV leerplatform

De theorie leren je medewerkers via het BHV online leerplatform 'Veiligheidsimpuls'. Dit is geen standaard e-learning. Met korte vragen en informatie blijven de modules boeien en binden. Medewerkers doorlopen al in 10 minuten een module. Met als effect dat de kwaliteit van de kennis en vaardigheden hoog is en hoog blijft.

 • Introductie 
 • Algemene hulpverleningsregels
 • Niet-spoedeisende hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding en ontruiming
 • BHV in de praktijk 


De kosten voor de online module à € 50,- is bij de totaalkosten inbegrepen. 

Hoe lang duurt de cursus

Cursusdag

De cursusdag bestaat uit 1 dag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Deze cursusdag is scenariogericht en gefocust op praktisch handelen. Tijdens de cursusdag worden de volgende onderwerpen behandeld: 

 • deurprocedure
 • blusoefeningen met verschillende blusmiddelen
 • reanimeren
 • stabiele zijligging
 • verbandleer
 • verslikking


Het lesgeld à € 160,- is bij de cursuskosten inbegrepen. 

BHV examens

De online module wordt afgesloten met twee BHV-examens en  bestaan uit BHV Basis Brand en BHV Basis Eerste Hulp. Wanneer je medewerkers minimaal 70% van de examenvragen correct hebben beantwoord, zijn ze voor dit onderdeel geslaagd. Je medewerkers weten direct of ze voor de verschillende examens geslaagd zijn. 

Wanneer je medewerkers ook tijdens de cursusdag worden beoordeeld met een voldoende voor de praktijkoefeningen, voldoen ze aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet en ontvangen ze als geslaagd bedrijfshulpverlener het officieel erkende BHV Certificaat.

De kosten voor de BHV examens en het BHV Certificaat à € 40,- is bij de totaalkosten inbegrepen.

Op welke locatie horecacursus

Cursuslocaties

De klassikale cursusdag van de BHV Basiscursus Blended Learning wordt georganiseerd op 51 locaties in Nederland. Alle cursuslocaties zijn hotels of congrescentra waar je medewerkers goed verzorgd worden met koffie, thee, frisdranken en een uitgebreid lunchbuffet.

Deze arrangementskosten à € 60,- zijn bij de totaalkosten inbegrepen.  

Leid je medewerkers op tot BHV'er!

Wanneer je vandaag je medewerkers aanmeldt, ontvang je direct na aanmelding een automatische bevestiging in je e-mail. Op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.30 uur worden aanmeldingen direct verwerkt. 

Met plezier gaan we voor je aan de slag met de logistiek en organisatie zodat we jou kunnen ontzorgen!