Is het moeilijk om Sociale Hygiëne te halen?

Regelmatig krijgen we telefonisch of per mail de vraag of het SVH examen Sociale Hygiëne moeilijk is. Deze vraag is niet zomaar met 'Ja' of 'Nee' te beantwoorden en is van verschillende factoren afhankelijk. 

Waaruit bestaat het SVH examen Sociale Hygiëne?

Het SVH examen Sociale Hygiëne bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Alle vragen hebben drie keuze mogelijkheden: A, B of C en er is maar één antwoord juist. Voor het examen krijg je 40 minuten de tijd, dus omgerekend heb je 1 minuut per vraag en dat is voor 99% van de kandidaten (ruim) voldoende tijd. 

Alle examenvragen zijn gebaseerd op zogenaamde 'eindtermen'. Dit zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover je als examenkandidaat aan het eind van een opleiding of voor het examen minimaal moet beschikken. De eindtermen voor Sociale Hygiëne zijn vastgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op voorspraak van de Lcsh. 

Voorbereiding op het SVH examen Sociale Hygiëne

Je kans om in een keer te slagen wordt uiteraard vergroot wanneer je je goed voorbereid op het SVH Sociale Hygiëne examen. Je kunt je op een aantal manieren voorbereiden op dit officiële examen, bijvoorbeeld door zelfstandig te leren uit een boek of met een e-learning of door een online training of klassikale cursus te volgen. Het allerbelangrijkste met het maken van je keuze voor je voorbereiding is dat je zelfstandig of via een cursus studeert en daarbij gebruikt maakt van het officiële SVH theorieboek Sociale Hygiëne. Dit is hét boek waar het SVH examen Sociale Hygiëne op is gebaseerd. Er zijn aanbieders die zelf een boek of lesmateriaal hebben gemaakt of zelf een e-learning hebben ontwikkeld, maar dit is dus niet het officiële lesmateriaal! Let daar op met het maken van je keuze. 

Kies de voorbereiding die bij je past

Of je het SVH examen als 'moeilijk' ervaart heeft onder andere te maken met (de mate) van voorbereiding op het examen. Daarin is het belangrijk dat je een voorbereiding kiest die bij jou of je medewerker(s) past. Velen kijken naar de prijs van een boek of een cursus en kijken (te weinig of) niet of de manier van voorbereiden voldoet aan de behoeften van degene die examen moet doen. Komt deze manier van voorbereiding niet overeen met de manier hoe iemand graag leert of studeert, dan verlaagt dit de kans van slagen en de mate waarin het SVH examen als 'moeilijk' wordt ervaren. In het artikel 'Welke Sociale Hygiëne Cursus past het best bij mij' lees je tips over het kiezen van de juiste cursus die bij je past. In het artikel 'Voor- en nadelen van verschillende cursussen Sociale Hygiëne' lees je de voor- en nadelen van klassikale cursussen, e-learnings en video trainingen. 

Slagingspercentage SVH examen Sociale Hygiëne

Het landelijke slagingspercentage voor het examen Sociale Hygiëne na het volgen van een klassikale cursus Sociale Hygiëne ligt tussen de 85% - 90% (officiële cijfers van SVH). Na het volgen van een e-learning of een video training is de kans om een in keer te slagen 80% - 90%. Bij kandidaten die zich enkel voorbereiden met een theorieboek ligt het slagingspercentage om de eerste keer te slagen tussen de 55% en 60%. Dit verschil in slagingspercentages heeft onder andere te maken met de mate van (zelf)discipline, de vaardigheid om je voorbereiding goed te kunnen plannen en of de voorbereiding wel past bij de behoefte van een persoon.