10 redenen waarom iedereen Sociale Hygiëne zou moeten hebben

Wat doe je wanneer een gast te veel alcohol heeft gedronken? Of wanneer een gast agressief reageert? Of wat als een gast iets wil want je hem niet kunt bieden en negatief reageert op jou 'Nee'? Of als iemand andere gasten lastigvalt of een medewerker bedreigt en een situatie uit de hand dreigt te lopen? 

Deze vraagstukken staan centraal bij de cursus en het examen Sociale Hygiëne en hebben niet alleen betrekking op alcohol, maar ook op drugs, gokken, gastvrijheid, wet- en regelgeving, het sociaal-hygiënisch beleid en arbeidswetgeving. Er zijn dan ook tal van redenen waarom iedereen die in een alcoholverstrekkend bedrijf werkt Het SVH Diploma Sociale Hygiëne zou moeten behalen.  

SVH: 10 redenen waarom iedereen het SVH Diploma Sociale Hygiëne zou moeten hebben

  1. Medewerkers met kennis en inzicht van Sociale Hygiëne hebben meer zelfvertrouwen in het omgaan met risicogedrag van gasten. Hierdoor zijn zij beter in staat het Sociaal-Hygiënisch beleid van de organisatie uit te voeren en de veiligheid binnen het bedrijf te waarborgen.


  2. Medewerkers zijn voorbereid en weten hoe zij moeten handelen in situaties die de gastvrijheid bedreigen, situaties waarin alcohol-, drugs- en/of andere verslavingen de overhand krijgen.


  3. Medewerkers weten hoe ze situaties kunnen de-escaleren zodat het niet uit de hand loopt, onder andere door de juiste gespreksmodellen toe te passen.


  4. Medewerkers leren verantwoord om te gaan met het schenken of verkopen van alcohol.


  5. Medewerkers leren meer over hun eigen gedrag en hoe zij reageren in bepaalde (vervelende) situaties. Dit bevordert hun persoonlijke ontwikkeling en deze kennis komt ook in het dagelijkse leven goed van pas.


  6. Het zorgt voor een gelijk speelveld in de branche: Op alle plaatsen waar alcohol geserveerd wordt of waar sterk alcoholhoudende drank verkocht wordt moeten medewerkers aan dezelfde eisen voldoen.


  7. Het komt het welzijn van alle medewerkers ten goede.


  8. Met kennis en inzicht van Sociale Hygiëne houdt de branche het verantwoord omgaan met alcohol zelf in de hand. Doen zij dit niet dan wordt het aan banden gelegd door wetgeving vanuit de overheid, zoals al met roken is gebeurd.


  9. Medewerkers leren nieuwe inzichten waarmee het Sociaal-Hygienisch beleid en het handhavingsbeleid kunnen worden verbeterd.


  10. Last but not least: Medewerkers leren hoe ze professioneel met gasten omgaan en dit verhoogt de gastvrijheidsbeleving van de gast tijdens hun bezoek aan de organisatie.