Wat betekent de term 'Sociale Hygiëne'?

'Sociale Hygiëne': Een term die je heel veel ziet bij horeca en horeca gerelateerde zaken. Maar wat is 'Sociale Hygiëne'? Wat is de relatie met alcohol(verkoop) en wat heb je aan Sociale Hygiëne? 

Het begrip 'Sociale Hygiëne'

Veel mensen denken dat sociale hygiëne gaat over voedselhygiëne en hoe je hier hygiënisch omgaat. Dat is niet het geval. Meer hierover kun je lezen in het artikel Wat is het verschil tussen Sociale Hygiëne en HACCP?

Veel mensen denken dat Sociale Hygiëne alleen over alcohol gaat, maar het gaat over veel meer. Sociale Hygiëne gaat over de omgang met mensen en leert je wat je moet doen in situaties die afwijken van het 'normale', die afwijken van de verwachting.

Het begrip sociale hygiëne bestaat uit twee woorden: ‘sociaal’ en ‘hygiëne’. Het laatste woord, hygiëne, komt van ‘Hygieia’, de naam van de Griekse godin van reinheid en gezondheid. Hygiëne is dus schoon en netjes zijn, en dat zorgt er vervolgens voor dat je niet ziek wordt. Maar dat is niet waar sociale hygiëne over gaat! 

Wat is sociale hygiëne dan? Het woord ‘sociaal’ betekent ‘betrekking hebben op de maatschappij’. De maatschappij is de samenleving, de mensen om ons heen. Heel letterlijk betekent sociale hygiëne dan iets als ‘schoon en netjes zijn met de mensen om ons heen’. ‘Sociaal’ heeft ook nog een andere betekenis: ‘gevoel hebben voor wat anderen willen of denken’. Sociale hygiëne gaat dus over de manier waarop je met andere mensen omgaat. 

Met sociale hygiëne bedoelen we dus: 

“Dat mensen rekening met elkaar houden en respect hebben voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid.”

Het doel van Sociale Hygiëne is de veiligheid, gezondheid en het welzijn van gasten en werknemers beschermen. 

In onderstaande video uit de Sociale Hygiëne Video Training wordt het begrip Sociale Hygiëne uitgelegd.